HoryZonty - Moderátori

Opäť s nami .... ako inak

Zuzka a Boris patria k festivalu od jeho vzniku. Naša osvedčená moderátorská dvojica vás bude z javiska kinosály sprevádzať programom počas celého festivalového trojdnia aj v tomto ročníku HoryZontov.

Moderátori Moderátori Moderátori Moderátori Moderátori Moderátori Moderátori