Podmienky súťaže amatérskych filmov

1. Za amatérsky film sa považuje každé hrané, dokumentárne, alebo umelecké dielo, ktorého dej je situovaný do outdoorového prostredia. Dielo musí byť zamerané na dokumentárnu alebo športovú činnosť, faunu, flóru, alebo ľudí žijúcich v horách. Podmienkou je, aby sa na filme nepodieľal profesionálny autor, ani filmové štúdio. Film môže byť prezentovaný súčasne na inom festivale.

2. Do súťaže môže jeden autor poslať maximálne dve diela. Každé z nich musí byť na samostatnom nosiči. Dĺžka prihláseného filmu nesmie presiahnuť 30 minút. Minimálna dĺžka nie je stanovená.

3. Dátum spracovania filmu nerozhoduje. Do súťaže sa môžu zapojiť i staršie diela, ktoré neboli doteraz prezentované na našom festivale.

4. Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky, česky, alebo musia mať titulky v týchto jazykoch.

5. Uvedené diela musia byť opatrené názvom filmu a záverečnými titulkami, v ktorých je uvedený autor a tvorca filmu.

6. Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa hudby použitej vo filme.

7. Diela doručené v inom formáte ako DVD, poprípade DVCAM nebudú akceptované.

8. K filmu prikladá autor kompletne vyplnenú prihlášku. Filmy bez vyplnenej, alebo zle vyplnenej prihlášky nebudú zaradené do súťaže.

9. Autor súhlasí s tým, že informácie uvedené na prihláške môžu byť použité pre účely festivalu.

10. Organizátor festivalu si podľa kvality a zodpovedajúcej témy vyhradzuje právo na zaradenie prihlásených filmov do súťaže.

11. Amatérske filmy sa uchádzajú o cenu poroty a cenu diváka. Proti rozhodnutiu nezávislej poroty zloženej z troch členov sa nemožno odvolať. O najúspešnejšom diváckom filme rozhodnú návštevníci festivalu vyplnením anketových lístkov.

12. Zaslané diela budú vrátené autorom len po dohode s organizátorom.

13. Výsledky budú vyhlásené na záver festivalu, výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke podujatia.

14. Každý autor, ktorého film bude zaradený do programu získa voľnú vstupenku na ten blok filmov, v ktorom bude jeho dielo prezentované.

15. Filmy musia byť odoslané tak, aby boli na adresu festivalu doručené do 20. septembra. Tento dátum je záväzný pre všetky prihlásené diela.

Adresa festivalu je:
Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

Prihláška