HoryZonty Film Editing Contest – Súťaž v strihu

Všeobecné pravidla súťaže

1. HoryZonty Film Editing Contest je súťaž v strihu, otvorená pre amatérskych aj profesionálnych filmárov.

2. Po vyplnení ON LINE formuláru na webovej stránke festivalu bude účastníkovi zaslaný mail s číslom účtu na zaplatenie vstupného poplatku 3,- EUR bankovým prevodom. Po uhradení sumy mu bude zaslaný link na stiahnutie súboru so „surovým“ materiálom. Zaplatením poplatku účastník súhlasí s pravidlami súťaže.

3. „Surový materiál“ je videomateriál s témou ZIMA-SKIALPINIZMUS, rôznej kvality a obsahu. Úlohou súťažiacich je z uvedeného materiálu zostrihať video, pričom vo videu nesmú byť použité iné zábery.

4. Štýl, žáner, použitie efektov, animácie, nahovorenie textu a podobne, nie sú obmedzené a závisia od kreativity autora.

5. Prihlásený film nesmie byť dlhší ako dve minúty, vrátane úvodných a záverečných titulkov.

6. V úvodných titulkoch treba zadať: HoryZonty Film Editing Contest a názov filmu podľa vlastného uváženia.
V záverečných titulkoch treba použiť: Produkcia: Festival HoryZonty, v spolupráci s CEPER FILM,s.r.o., Hudba: ZADAJTE, Réžia: ZADAJTE

7. Výsledný film posielajte buď elektronicky (info na brano@horyzonty.sk) alebo poštou na DVD do 31.októbra 2012.
Adresa pre posielanie DVD: HoryZonty, Radlinského 9, 911 05 Trenčín

8. Ak bude vo videu použitá hudba, režisér filmu je zodpovedný, aby použitá hudba nebola v rozpore s autorským zákonom.

9. Na základe odporúčania poroty bude vybraných osem najlepších filmov, ktoré budú zaradené do súťaže o Najlepší strih s peňažnou cenou 150,-EUR. Vybrané filmy budú uvedené na webovej stránke festivalu a diváci svojim hlasovaním rozhodnú o víťazovi súťaže.

10. Víťazný film bude zaradený do hlavného programu festivalu HoryZonty.

11. Prihlásené filmy zostávajú majetkom festivalu a nebudú použité za účelom propagácie alebo reklamy bez predchádzajúceho súhlasu tvorcu.

Termíny

10. septembra 2012 – umiestenie surového materiálu s tematikou hôr na stránke festivalu

10.septembra - 31. októbra 2012 – prihlásenie sa do súťaže, zaplatenie poplatku, stiahnutie surového materiálu na výrobu filmu, výroba 2-minútového filmu

31.októbra 2012 - deadline na zaslanie filmu

6.novembra 2012 - výber ôsmich najlepších filmov porotou súťaže a ich umiestnenie na stránku festivalu

6.novembra – 13. novembra 2012 - hlasovanie divákov o Najlepší strih

14.novembra 2012 – vyhlásenie najlepšieho filmu súťaže na webovej stránke

15.-17. novembra 2012 – zaradenie filmu do programu festivalu a jeho premietnutie v priestoroch konania, spolu s vyhlásením a ocenením najlepšieho tvorcu

NEPREHLIADNITE:

Informácie o súťaži

Prihláška